RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Snäll på Källan: värdegrund och läsning hand i hand

Publicerad: 2022-10-12 10:58

Skolbiblioteket kan vara en bra samarbetspartner även i det övergripande värdegrundsarbetet och när vi pratar med eleverna om hur vi vill vara mot varandra. Under ett par lektioner arbetar bibliotekspedagogen och eleverna i klass 1 på Källan med olika värdegrundsfrågor, förankrat i litteratur, läsning och berättande.

Genom skönlitteraturen kan man levandegöra och prata om t.ex. jobbiga situationer, känslor av utanförskap och att kanske bli illa behandlad på ett mer neutralt vis genom bokens text och bilder. Läsningen kan sen också leda till övningar där eleverna skriver/skapar/ritar och får reflektera över frågorna.

I åk 1 har Turid och eleverna denna vecka jobbat med olika värdegrundsfrågor som t.ex. hur man är en bra kompis och att alla är olika men lika mycket värda:

Lek 1:

På första lektionen pratar vi om hur en snäll handling kan påverka vår omgivning och oss själva. Och samtidigt övar eleverna såklart både läs- och skrivkunnighet.

Vi började med högläsning av boken Snäll, där text och illustrationer förstärker varandra så väl, vilket gav upphov till många tankestopp i elevgruppen. Därefter fick eleverna rita en snäll handling i ramen på arbetsbladet. (Från Majema Lärarpraktikan vinter, www.majema.se)

ritar snäll snäll bokomslagbarn skriver om snäll

Lek 2:

Vid nästa lektionstillfälle pratar vi vidare om att alla har lika värde. Återigen börjar vi med högläsning, denna gång är det boken som heter just Lika värde (finns t.ex på Polylino). Den tar upp att vi är, liksom pusselbitar, unika och att alla behövs för att få en helhet. Saknas en pusselbit blir det ett tomt hål.

 lika värde pussel serie

Alla elever ritar sin egen unika pusselbit som vi sätter ihop till en gemensam helhet.

Lika värde pussel2Många pusselbitarvärde pusselbit1

För att knyta ihop samtalet passade det perfekt att lyssna på den fina "Lika Unika"-låten som låtskrivarkören här på Ungdomens Hus i Ystad skrev till projektet Lika Unika 2010/2011: 

Länk till Lika Unika-låten

mänskliga rättpoly lika värde

 

 

 

 


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier