RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Digital läsning

Publicerad: 2021-04-26 10:26

Vilka e-böcker kan vi använda i skolan? Var hittar jag dem? Finns det färdigt arbetsmaterial till böckerna att hitta på nätet?

Nu finns det en lista här på skolbibliotekens hemsida med tips om digitala böcker för olika åldrar. Du hittar listan här under ResurserEn del av innehållet är tillgängligt för alla och en del gäller endast Ystads kommunala skolor och det står i så fall angivet.

På listan finns även länkar till gratis arbetsmaterial för många böcker.

Kolla in listan så du inte missar något - Polyglutt känner de flesta till att vi kan använda, men känner du till fantastiska Bibblix? Eller Litteraturbanken?

 

barn med ipad


Källkritik med olika praktiska metoder

Publicerad: 2021-04-22 10:34

Det finns många olika källor, och när eleverna lär sig källkritik får de först börja med att lära sig vad en källa är, därefter vilka olika slags källor som finns för att sedan ha lättare att bedöma vilka källor vi kan lita på och varför.

Bibliotekspedagog Susanne har flera olika praktiska metoder för att lära eleverna detta - här är några av dem:

Åk 2 i Sövestad tränar skriftliga -muntliga - materiella källor med hjälp av metoden Fråga, fråga, byt! Metodiken är kooperativt lärande, och med hjälp av bilder frågar de varandra om begrepp. Bilderna tillhör något av de tre slagen av källor. När eleverna kan begreppen får de byta bilder med varandra, och sedan går det vidare i olika grupper. 
Här kan du läsa mer om Fråga, fråga, byt!

urklippta bilder

Åk 4 på Edvinshus tränar sig i vilka källor som finns och vilka vi kan lita på med hjälp av metoden Mina ord, dina ord Metodiken är kooperativt lärande där eleven först för sig själv listar olika källor, därefter går man runt och jämför sin lista med andras och väljer några av deras ord att ta in på sin egen lista.
Här kan du läsa mer om Mina ord, dina ord.

mina ord dina ord

elever skriver

Och på Källan fick åk 4 träna begreppen muntlig, skriftlig och materiell källa genom att själva gestalta begreppen. De tränade även skillnaden mellan primär och sekundär källa genom att göra en variant av viskleken. (vanliga viskleken funkar inte i pandemitider, så här användes rörelser i stället)

elever i rad

bord med rpylar


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier