RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Läsläxor i åk 1 på Västerport

Publicerad: 2022-03-31 11:19

På Västerportskolan arbetar åk 1 med läsläxor. Tillsammans med pedagog väljer eleverna ut veckans läsläxa från böcker från skolbiblioteket, och skriver av meningar i skrivboken. Alla elever följer sin läs-och skrivutveckling på ett enkelt och användbart sätt. Eleverna blir medvetna om texter och engagerade i att hitta något intressant men också på rätt nivå. Föräldrarnas roll är också väsentlig för resultatet - de lyssnar på sina barn, följer deras utveckling, diskuterar texten samt skriver kommentarer om hur arbetet går.

De två nedersta texterna är samma elev, skrivna i början av höstterminen respektive nu på vårterminen.

läsläxa4

läsläxa3

läsläxa1

läsläxasammaelev1

läsläxasammaelev2


Lässtrategin "inre bilder" med åk 1

Publicerad: 2022-03-30 10:46

Åk 1 på Edvinshemsskolan har tillsammans med bibliotekspedagog Malin arbetat med den lässtrategi som kallas "inre bilder".

Först skulle barnen blunda, och för sitt inre tänka sig en glass. Sedan pratade de med sin bänkkamrat om glassen de tänkte sig - såg de likadana ut, de där i-tanken-glassarna? Varför inte?

Därefter läste Malin högt två gånger inledningen av boken Vakna min kastanj (Åsa Mendel-Hartvig). Barnen skulle rita en bild av trädet de då fick upp i sitt inre. Sedan läste Malin resten av boken, och barnen fick fortsätta rita sina träd. När läsningen var avslutad skulle de också skriva något om sina träd.

inrebilder1

inrebilder2

inrebilder3

inrebilder4


Att arbeta med poesi i åk 5 och åk 6

Publicerad: 2022-03-29 14:18

Åk 6 i Svarte och åk 5 i Köpingebro har arbetat med poesi tillsammans med bibliotekspedagog Malin.

I Svarte skulle åk 6 påbörja ett tema med poesi, och klassens lärare bad Malin hålla en inledande lektion. Malins presenterade både klassisk dikt men också olika låttexter (av Laleh och Timbuktu). Avsikten var att få eleverna att inse att poesi finns i olika sammanhang. 
Hur man läser en dikt kan påverka känslan av vad den förmedlar - Malin läste samma dikt två gånger, först med sorgsen röst, och sedan med ilsken röst.
Eleverna fick slutligen en uppgift där de skulle välja en dikt ur boken Halsen rapar hjärtat slår (Adbåge), eller ur någon annan av böckerna Malin tagit med. De skulle läsa dikten högt för varandra med olika betoningar, fundera på vilka känslor dikten väckte, och slutligen motivera varför de valt just den dikten. En elev hade valt dikten Dumma dej och motiverade att han kände så just nu eftersom en annan elev varit taskig mot honom på rasten.

poesi1

poesi3

poesi2

I Köpingebro har åk 5 haft kärlekstema, och därför fick förstås Malins två lektioner om poesi ingå i det temat. Första lektionen var en presentation om vad poesi är och var vi kan möta den, likt upplägget med åk 6 i Svarte. Klassen läste dikter tillsammans och tittade på många exempel. Sedan fick de i uppgift att parvis att läsa Mårten Melins Min längtan kvar och välja ut en dikt. Denna läste de sedan upp för klassen.

Andra lektionen skapade eleverna cut-out poetry. Malin hade kopierat upp texter som de kunde välja ur för att sedan klippa ut minst tio ord och sätta ihop till en dikt om kärlek.

poesi6

poesi5

poesi4

Kategorier: poesi, dikter

Att arbeta med poesi i åk 1 och åk 2

Publicerad: 2022-03-28 11:00

Kategorier: poesi, dikter, gruppläsning


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier