RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Nätvett med åk 5 på Edvinshusskolan

Publicerad: 2020-11-16 11:13

Lärarna i åk 5 på Edvinshusskolan bad bibliotekspedagog Susanne att hålla en lektion i nätvett för åk 5, och då särskilt nätvett i samband med att lägga ut och kommentera bilder på nätet.

Så utifrån en diskussion om bilders effekt kom barnen in på nätvett. Vilka bilder får man lägga ut, har man frågat om lov (här pratar vi om egentagna bilder och inte bilder hämtade från nätet eller creative commons - även om du har tagit en bild själv måste den bilden föreställer ha gett lov till att den delas), och lägg ut bilder du kan stå för. Därefter gick diskussionen över till kommentering av bilder och  hur viktigt det är med vårdat språk och en trevlig ton. Kraven på språk på nätet är större eftersom man ju där inte har ögonkontakt eller kroppsspråk som förstärker det man säger. Och det kan vara svårt att rätta till ett missförstånd eller misstag! 

Alla barn fick varsin post-it-lapp att skriva varsin viktig sak att tänka på när man är på nätet, och det blev många lappar att sätta samman i ett nätvettscollage:

postit-lappar

postit-lappar


Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram