RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Bland troll och Tiktokar: Sludge Content, "Expose"-konton, ECPAT och jakten på källtilliten

Publicerad: 2023-03-14 09:57

Ständigt jagar vi och lagboken teknikens svans. Nätaktörerna ligger ofta ett steg före och utvecklar hela tiden nya sätt att få följare och användare. Därför är samtalen om rätt och fel så viktiga att hela tiden föra och att göra eleverna till egna kritiskt tänkande individer även när de stöter på nya saker på nätet. Och att samtalet börjar tidigt.

dittecpat logga

ECPAT är en barnrättsorganisation som också har en hemsida för unga: dittecpat.se

Här kan de under 18 år få hjälp, stöd och kunskap om bilder, kränkningar, hot och övergrepp på nätet eller IRL. De kan t.ex. hjälpa dig ta ner nakenbilder som har spridits.

ECPAT har också samlat tips om hur du själv kan ta bort material från olika sidor på Plattformsguiden

På ECPATS hemsida hittar du också många bra informationsfilmer och annat material man kan använda med eleverna i undervisningen.  

Nyligen skrev ECPAT om en företeelse som kallas "Expose-konton" på t.ex. Snapchat och Instagram. Konton vars syfte är just att exponera, hänga ut, människor och personerna på bilderna har inte gett sitt samtycke till att de delas där. 

Tyvärr visar undersökningar att många unga är aktiva på just konton som dessa. ECPAT har tagit fram en kortlek med "konversationskort" som man kan ladda ner gratis som pdf här: konversationskort och tips om hur de kan användas. Bra till lektioner eller bara ett sätt att inleda samtalet med barnen om vardagen de möter på nätet. 

Även Rädda Barnen har gjort en liknande i samarbete med Telenor som du kan beställa här: Nätprat, kortlek

ecpat kort framsida Ecpat kort baksidarädda barnen kortlekRädda barnen kortlek baksida

Källan åk 5

I årskurs 5 på Källan tränar vi informationssökning och källtillit den här veckan. Vi läser aktuella världsnyheter från sidor vi tycker är bra informationskällor som t.ex 8Sidor och SVT nyheter.

Vi konstaterar att Tiktok är en plats där eleverna och andra i deras ålder hämtar information och nyheter. Men varför pratas det så mycket om att Tiktok inte är bra? 

Och vad innebär Tiktoks "sludge content"? Vi hjälps åt att uppdatera oss genom att titta på Mediasnackets avsnitt om Sludge Content på UR Play:

länk till sludge content ur play

Lilla Aktuellt och URplay erbjuder mer bra undervisningsmaterial kring källkritik och livet på nätet. Du hittar fler filmer här: Källkritik på UR

Källan åk 4

Fyrorna på Källan arbetar med boken Värsta bästa nätet (Dufva 2020) och diskuterar. Vi tar med oss Marie, skolans kurator, på lektionen eftersom vi vet att många elever just är utsatta på nätet och frågor man behöver prata vidare om kan dyka upp. 

bokomslag värsta bästa nätet

 

 

 


MIK, medie- och informationskunnighet -rustar eleverna för nätet!

Publicerad: 2022-12-19 12:26

MIK är vårt andra stadiga ben vi vilar verksamheten på. Förutom vårt läsfrämjande och läsutvecklande arbete så arbetar skolbibliotek för att stärka elevernas medie- och informationskunnighet. Förmågan att kunna tolka, värdera och navigera i dagens informationssamhälle. Till detta räknas begrepp och förmågor som källkritik, källtillit, "nätvett", upphovsrätt och dylikt. Här är ett axplock av olika lektioner som genomförts ute på skolorna de senaste två veckorna:

Årskurs 4 i Sövestad har lärt sig mer om upphovsrätt:

postit lappar om upphovsrätt

Och att veta vilka texter och bilder man får använda gäller ju även bilderna eleverna tar på varandra. Får man fota vem som helst överallt? Och får man dela bilden sen?

På Backaskolan i årskurs 3 har eleverna haft lektion om när, var och hur man får filma och ta bilder på sina kompisar, och vad händer med bilderna sen? Får de delas och vem bestämmer det?

powerpoint om bilderpowerpoint om bilder 2

Bibliotekspedagogen Turid använde sig bland annat av boken Värsta bästa nätet (Dufva 2018) som tar upp flera exempel eleverna kan förhålla sig till. "Västra bästa"-böckerna finns i flera varianter om nätet, tonåren och "svårsnacket". Det finns även lärarhandledningar att ladda ner kostnadsfritt från t.ex från förlaget: Bonnierforlagen: Värsta bästa-nätet, lärarhandledning

värsta bästa nätet bokomslagexempel från boken

Andra viktiga termer som dyker upp och diskuteras i denna typ av lektioner är t.ex. "samtycke", vad betyder det ordet? Vad innebär det att ge samtycke och när kan det t.o.m. vara olagligt att INTE ha samtycke?

När lektionen var klar fick eleverna utvärdera och reflektera:

utvärdering lektion

Jullov och ledighet står för dörren och många av våra elever spenderar en del av den tiden ensamma framför skärmar och ute på nätet. Särskilt viktigt att de då har fått med sig lite extra tankeställare om vad man får lov att skriva och dela och vad som faktiskt kan vara olagligt att göra men framför allt bli utsatt för. 

 

I Sövestad jobbade även sexorna med nätvett. Man diskuterade t.ex. företeelser som grooming. Som inspriation och underlag till lektionen använde sig bibliotekspedagogen Susanne av material från Internetstiftelsens Vem är vem bakom skärmen, en av deras digitala lektioner: https://digitalalektioner.se/lektion/vem-ar-vem-pa-internet/

De fick också se och diskutera filmen "Jag tror jag är lite kär i dig" om grooming från Aktiv skola: Länk till film och diskussionsmaterial 

grooming lappar elevergrooming lappar elever

 


Åk 4 pratar om grooming och nätvett

Publicerad: 2021-12-16 13:37

Strax före sommarlovet hade åk 4 på Backa en av sina lektioner i nätvett tillsammans med bibliotekspedagog Turid. Den här lektionen handlade om begreppet grooming. 

Först har klasserna lyssnat på boken Noelias hemlighet (i serien Nollan och nätet av Caroline Engvall) på Polyglutt. Turid har förberett diskussionsuppgifter så att klassen tillsammans kan gå igenom vad som hände i boken.

I boken vågar Nollan till slut be sin mamma om hjälp, men vad gör man om man inte vågar det? Vi tittar tillsammans på ett avsnitt från Lilla Aktuellt Skola från 2021-02-05 där polisen Ritha berättar om begreppet grooming. Nu får eleverna svar på sina frågor, och får också veta att det aldrig är barnets fel om det händer och att det är brottsligt. Viktig kunskap för våra elever som lever stora delar av sina liv online!


Nätvett med åk 5 på Edvinshusskolan

Publicerad: 2020-11-16 11:13


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier