RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Sövestads biblioteksråd har satt igång!

Publicerad: 2020-09-24 11:39

Jag skrev före sommarlovet om hur även Sövestads skola skulle starta ett biblioteksråd, och att eleverna fick söka medlemsskap i detta biblioteksråd med riktiga ansökningsbrev och allt? (och att det kom in så väldigt fina brev...)

Nu är det hösttermin, och nu har nya biblioteksrådet satt igång. Vad gör de då i biblioteket? 

Jo, det kan vara praktiska ting som att hjälpa bibliotekspedagog Susanne med märkning av böcker i olika genrer (och samtidigt prata mer om olika typer av böcker och genrer).
En genre var helt ny för biblioteket: "Om livet" och där hittar man nu böcker som är berättelser om livet, om vänskap, om familj, om kärlek och relationer och identitet. Om allt det där som är "på riktigt".

böcker

genreskylt

Men biblioteksrådet kan göra så mycket annat. Till exempel välja ut en "månadens bok" och marknadsföra den på olika vis. (här Han & dom av Katarina von Bredow, och så vidare tips om man gillar den bokserien så kan man absolut läsa trilogin om Ellinor - Leo - Viktor av samma författare)

boktips

bokserier

Och så en väldigt viktig sak: att hjälpa andra, både klasskompisar och yngre elever, med praktiska saker. Låna, hitta böcker, hålla ordning i biblioteket.

utlåningsdator


Uppstart tema forntiden

Publicerad: 2020-09-22 10:42

I mitten på september startade åk 3 på Backaskolan upp ett nytt tema om forntiden med att gå runt till olika stationer under en temadag som var ett samarbete mellan skolbibliotek och slöjd.

Några stationer var mer praktiska, leddes av slöjdlärare och bildlärare, och där tillverkades hällristningar, olika typer av leksaker, halsband och armband.

En station handlade om källkritik, och den leddes av bibliotekspedagog Turid:

Vilka källor används för att veta något om livet på stenåldern? 
Vad gör en arkeolog?
Hur kan man lära sig om stenåldern utifrån ett lerkrus, en kam eller en dolk?

Bilder och arbetsmaterial hämtades från Liber Espresso (espresso.liber.se)

klassrumsbild

bildcollage temadag

(bild hämtad från Backaskolans facebooksida)


Mellanstadiebarnen och faktaböckerna

Publicerad: 2020-09-18 10:43

Igår skrev jag om hur bibliotekspedagog Susanne tillsammans med barnen i åk 1 pratade om skillnaden mellan skönlitteratur och faktaböcker, och här kommer ett fortsättningsinlägg. För såklart har hon pratat med mellanstadiets klasser om det här också, men då utökat och utvecklat innehållet att passa de större barnen.

postit-lappar

Åk 4-6 på Sövestads skola fick alltså undersöka faktaböcker, och sedan skriva ner vad som kännetecknar dessa. Och för att göra detta fick de nya post-it-lappar, en ny lapp för varje sak de kom på. Barnen i åk 1 tittade mycket på böckernas framsida och titel men åk 4-6 fick också undersöka innehåll och detaljer. Hur ser bilderna ut? När är boken tryckt - och vad innebär det för innehållet? Finns innehållsförteckning och hur ser den ut? Rubriker och underrubriker? Och så den nog viktigaste poängen: att det finns källor och källförteckning i en faktabok, att innehållet är faktagranskat. 

Åk 4 pratade sedan mer om orden innehållsförteckning, källförteckning, register, index och vad de innebar, och skillnader mellan dem.

Åk 5-6 arbetade mer med källförteckningen, hur den ser ut och vilka källorna är. Vi strävar efter att alla barn när de slutar åk 6 kan skriva en enkel men korrekt källförteckning i sina egna arbeten.

Det räcker absolut inte med en enda lektion för att lära sig det här, inte. Nej, det här är svårt, och får arbetas med många gånger framöver, särskilt som det finns med i bedömningskriterierna för E.

faktabok

faktabok punkter
Att bokprata om gamla skatter

Publicerad: 2020-09-10 15:41

Kategorier: bokprat, boksamtal


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier