RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Fakta om solrosor med F-klass och åk 1

Publicerad: 2021-05-12 11:02

Vi planerar skolbiblioteksverksamheten tillsammans med lärarna och allra bäst blir det om vi kan koppla våra moment till aktuella arbetsområden för klassen. Som här! Här har både åk 1 på Edvinshemsskolan och F-klassen på Västerportskolan planterat solrosor. Då kopplade både Malin och Paula informationssökning och källkritik till solrosorna.

På Edvinshem pratade Malin med åk 1 om hur man kan ta reda på mer fakta om solrosor. Vilka källor kan man använda? (och vad är en källa?) Kan man använda en bild som källa, och vilken fakta hittar vi i en bild? Tillsammans skriver vi vad vi fått veta ur bildkällorna, och läser mer om solrosor på NE junior. Vad kan vi nu? Vad ska vi ta reda på?

På Västerportskolan sökte Paula tillsammans med F-klassen upp information om solrosen. De ritade, skrev och läste om solrosens livscykel i flera lektioner.

ipad

ipad

powerpoint

teckningar

whiteboard

bokuppslag


Hitta fakta i en bild

Publicerad: 2021-05-07 11:40

Åk 2 i Hedeskoga har tillsammans med Turid övat på att hitta fakta i en bild, och att göra det i tre steg: se, tro och veta. 

Bilderna finns i boken 100 fantastiska fakta om rymden som finns på Polyglutt. I lärpar diskuterar barnen utifrån en bild i boken. Först skriver de ner vad de faktiskt ser på bilden, och sedan vad de tror att det är. Därefter läser de sidan med förklaringar och ser om de gissat rätt eller om de lärt sig något nytt. Kanske de behöver söka svaren i ytterligare en källa, som NE junior eller en annan faktabok?

astronaut

ipad och papper

ifyllt papper

skärmdump


Skillnad mellan fakta och åsikt

Publicerad: 2021-05-06 15:07

I vår verksamhetsplan står det i avsnittet som handlar om källkritik och upphovsrätt att vi strävar efter att elever som slutar åk 3 bland annat har arbetat med att med stöd utföra en enkel källkritisk granskning av det de hör, ser eller läser. Ett av momenten i detta är att lära sig skillnaden mellan fakta och åsikt. Här är några olika sätt vi har arbetat med det:

Turid har tillsammans med åk 2 på Källan läst Fakta, åsikter och robotar (Rex) i Polyglutt för att aktivt öva på när ett påstående är fakta eller en åsikt. Det är inte helt självklart att förstå - när blir det en egen åsikt? Får man inte ha en egen åsikt? Inte i en faktatext, där faktan ska stämma och kunna kontrolleras mot en annan källa, men boken tar också upp hur vi alla har rätt till en egen åsikt och vikten av att lyssna på varandras åsikter, och därför ha lättare att komma överens och vara en bra kompis. Fakta, åsikter och robotar ges ut av Nypon förlag som ger ut gratis elevmaterial till sina böcker, och lektionen avslutades med individuellt arbete.

skärmdump

barn på golv

Susanne har tränat skillnaden mellan fakta och åsikt tillsammans med åk 2 i Sövestad och har då använt sig av Källkritik med Bamse som fungerar bra i de yngre klasserna. 

Här är en omsorgsfullt plitad punktlista om Brummelisa. Punktlistan innehåller en sanning, en osanning och en åsikt. Vilken är vilken?

postit

Och Malin har tränat skillnaden mellan fakta och åsikt med åk 3 i Löderup. Hon kopplade övningen till elefanter, och övade samtidigt i skillnaden mellan fakta och skönlitteratur. Fakta, åsikt, fantasi - hur vet man vilket som är vilket?

skärmbild

skärm elefanter

 

 
Åk 5 och medievanor

Publicerad: 2020-10-06 11:18


Uppstart tema forntiden

Publicerad: 2020-09-22 10:42Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram