RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Åk 5 och medievanor

Publicerad: 2020-10-06 11:18

Åk 5 i Köpingebro arbetar med medier. Som inledning höll bibliotekspedagog Malin en lektion om medievanor.

Efter en inledande presentation av temat med hjälp av en Google-presentation utgick Malin från en lektionsplanering från Mediasmart.se om ungas medievanor.

I korthet gick denna ut på att låta eleverna själva i par diskutera sina medievanor:

parövning

parövning

Efter gruppdiskussionerna hade hela klassen en gemensam diskussion som sammanfattades på tavlan:

 tankekarta

 


Uppstart tema forntiden

Publicerad: 2020-09-22 10:42

I mitten på september startade åk 3 på Backaskolan upp ett nytt tema om forntiden med att gå runt till olika stationer under en temadag som var ett samarbete mellan skolbibliotek och slöjd.

Några stationer var mer praktiska, leddes av slöjdlärare och bildlärare, och där tillverkades hällristningar, olika typer av leksaker, halsband och armband.

En station handlade om källkritik, och den leddes av bibliotekspedagog Turid:

Vilka källor används för att veta något om livet på stenåldern? 
Vad gör en arkeolog?
Hur kan man lära sig om stenåldern utifrån ett lerkrus, en kam eller en dolk?

Bilder och arbetsmaterial hämtades från Liber Espresso (espresso.liber.se)

klassrumsbild

bildcollage temadag

(bild hämtad från Backaskolans facebooksida)


Mellanstadiebarnen och faktaböckerna

Publicerad: 2020-09-18 10:43

Igår skrev jag om hur bibliotekspedagog Susanne tillsammans med barnen i åk 1 pratade om skillnaden mellan skönlitteratur och faktaböcker, och här kommer ett fortsättningsinlägg. För såklart har hon pratat med mellanstadiets klasser om det här också, men då utökat och utvecklat innehållet att passa de större barnen.

postit-lappar

Åk 4-6 på Sövestads skola fick alltså undersöka faktaböcker, och sedan skriva ner vad som kännetecknar dessa. Och för att göra detta fick de nya post-it-lappar, en ny lapp för varje sak de kom på. Barnen i åk 1 tittade mycket på böckernas framsida och titel men åk 4-6 fick också undersöka innehåll och detaljer. Hur ser bilderna ut? När är boken tryckt - och vad innebär det för innehållet? Finns innehållsförteckning och hur ser den ut? Rubriker och underrubriker? Och så den nog viktigaste poängen: att det finns källor och källförteckning i en faktabok, att innehållet är faktagranskat. 

Åk 4 pratade sedan mer om orden innehållsförteckning, källförteckning, register, index och vad de innebar, och skillnader mellan dem.

Åk 5-6 arbetade mer med källförteckningen, hur den ser ut och vilka källorna är. Vi strävar efter att alla barn när de slutar åk 6 kan skriva en enkel men korrekt källförteckning i sina egna arbeten.

Det räcker absolut inte med en enda lektion för att lära sig det här, inte. Nej, det här är svårt, och får arbetas med många gånger framöver, särskilt som det finns med i bedömningskriterierna för E.

faktabok

faktabok punkter





Ägg-källkritik

Publicerad: 2020-06-04 14:21



Vem ska man tro på?

Publicerad: 2020-04-07 09:13



Bondgårdens djur - och källkritik

Publicerad: 2020-03-18 11:09



Myter och källkritik

Publicerad: 2020-03-16 15:10



Källkritik och rymden

Publicerad: 2020-02-26 15:52

Kategorier: källkritik, rymden


Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram