RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Alfonstema åk 1 och 2 på Västerport

Publicerad: 2021-06-07 13:42

I lördags öppnade utställningen om Alfons Åberg på Klostret i Ystad. (Utställningen pågår 5 juni - 19 september, läs mer om den här)

Inför Alfons-utställningen har åk 1 och 2 på Västerportskolan haft Alfons Åberg som tema, och skolbibliotekarie Paula har medverkat på lektionerna kring detta tema.

Första lektionen pratade vi om karaktärerna i Alfons Åberg-böckerna, och skrev upp nyckelord som eleverna gjorde egna meningar av. Avslutningsvis även färgläggning av Alfons-bilder.

Andra lektionen fortsattes Alfons Åberg-temat genom att vi tillsammans lyssnade på Kalas, Alfons Åberg! (Gunilla Bergström) och sedan tränade på att göra en sammanfattning av berättelsen efteråt.

Därefter pratade vi om skillnaden mellan faktatexter och skönlitteratur, och jämförde våra egna texter om Alfons med de faktatexter om påsk vi skrev tillsammans med Paula före påsklovet. Skillnaden är att när vi skriver om Alfons hittar vi på en del själva, vi får använda vår fantasi. Men  när vi skrev om påsken skulle meningarna vi skrev utifrån nyckelord vara sanna.

Vi diskuterade också att Alfons-böckerna inte har något bäst-före-datum, att böckerna fyller 50 år nästa år. Vissa ord, exempelvis "lekskola" kan visa att böckerna är gamla, men annars är det ingen skillnad. När vi letar fakta vill vi ha så nytt som möjligt.

text om alfons

whiteboard

skrivbok

skrivbok

skrivbok

 


Fakta om solrosor med F-klass och åk 1

Publicerad: 2021-05-12 11:02

Vi planerar skolbiblioteksverksamheten tillsammans med lärarna och allra bäst blir det om vi kan koppla våra moment till aktuella arbetsområden för klassen. Som här! Här har både åk 1 på Edvinshemsskolan och F-klassen på Västerportskolan planterat solrosor. Då kopplade både Malin och Paula informationssökning och källkritik till solrosorna.

På Edvinshem pratade Malin med åk 1 om hur man kan ta reda på mer fakta om solrosor. Vilka källor kan man använda? (och vad är en källa?) Kan man använda en bild som källa, och vilken fakta hittar vi i en bild? Tillsammans skriver vi vad vi fått veta ur bildkällorna, och läser mer om solrosor på NE junior. Vad kan vi nu? Vad ska vi ta reda på?

På Västerportskolan sökte Paula tillsammans med F-klassen upp information om solrosen. De ritade, skrev och läste om solrosens livscykel i flera lektioner.

ipad

ipad

powerpoint

teckningar

whiteboard

bokuppslag


Hitta fakta i en bild

Publicerad: 2021-05-07 11:40

Åk 2 i Hedeskoga har tillsammans med Turid övat på att hitta fakta i en bild, och att göra det i tre steg: se, tro och veta. 

Bilderna finns i boken 100 fantastiska fakta om rymden som finns på Polyglutt. I lärpar diskuterar barnen utifrån en bild i boken. Först skriver de ner vad de faktiskt ser på bilden, och sedan vad de tror att det är. Därefter läser de sidan med förklaringar och ser om de gissat rätt eller om de lärt sig något nytt. Kanske de behöver söka svaren i ytterligare en källa, som NE junior eller en annan faktabok?

astronaut

ipad och papper

ifyllt papper

skärmdumpSkrivsug i F-klass

Publicerad: 2020-05-26 10:44
Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram