RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Åk 1 och Google Presentation

Publicerad: 2020-04-24 10:25

Jag skrev igår om hur man kan koppla både faktatextläsning/skrivning och digital kompetens till ett aktuellt tema, i det fallet när åk 2 arbetade med vårblommor. De fick då göra en egen presentation utifrån nyckelord och en egen bild i appen Google Presentation. 

Google Presentation finns som app för Ipad, och den är bra att använda till barnen i de lägre klasserna eftersom det finns mindre som distraherar än exempelvis i Keynote. 

Här är den presentation, gjord i Google Presentation, av Pippi Långstrump som åk 1 på Backaskolan gjorde tillsammans med bibliotekspedagog Turid. Alla fick göra exakt samma presentation, och alla var mycket stolta över att få se sitt slutresultat. 

google presentation

Turid började med att visa den färdiga presentationen (det här ska ni alla lyckas göra idag!) för att sedan steg för steg gå igenom hur presentationen gjordes. Faktatextens rader fick barnen skriva av, för att det inte skulle bli för många moment för dem - huvudsaken här var att lära sig att göra presentationen. De fick ta ett foto av boken för att sedan lära sig lägga in bilden i presentationen.

google presentation

Den här gången gjorde alltså alla barnen varsin likadan presentation, om Pippi, men nästa gång ska de få lägga in fler bilder och flera barn har redan önskemål om vilka böcker de ska skriva om nästa gång de har bibliotekslektion.

Åk 1 på Hedeskoga fick också arbeta med faktatext och Google Presentation, lite av en kombination av upplägget ovan med Backas åk 1 och det jag skrev om igår med Östras åk 2. Här var fokus mer på skillnaden mellan faktabok och skönlitteratur, men ämnet var vårblommor, de fick lära sig att använda (enklare) nyckelord och de fick prova Google Presentation. På den här bibliotekslektionen använde Turid även faktaboken Känn igen 25 blommor av Björn Bergenholtz, och den blev så populär att hon fick lämna kvar den hos barnen i klassrummet när hon var färdig.

Känn igen 25 blommor


Faktaläsande/skrivande om blåsippor

Publicerad: 2020-04-23 15:53

Åk 2 på Östra skolan har arbetat med vårblommor, och bibliotekspedagog Turid har tillsammans med klasslärare kopplat deras arbete till informationssökning, läsa och skriva faktatext och digital kompetens - att skapa en presentation:

Första lektionen hölls i helklass:

1. Blåsippor- vad vet vi?
2. Faktatext om blåsippor lästes gemensamt, och nyckelorden berördes särskilt.
3. Därefter släcktes texten ned och bara nyckelorden fanns kvar. Eleverna diskuterar parvis nyckelorden på lappar, och formulerar egna meningar med orden.
4. Eleverna ritade en bild på en blåsippa.

faktatext blåsippor

nyckelord blåsippor

Andra lektionen hölls i halvklass:
1. Först en gemensam genomgång av hur man skapar en presentation med hjälp av "Google Presentation".
2. Därefter fotograferade eleverna den ritade blomman från förra lektionen, och lade in i presentationen - övning i bildhantering
3. Och så skrev de en egen faktatext om blåsippan med stöd av nyckelorden de arbetade med förra lektionen.

google presentation

google presentation

google presentation


Vilka bilder får jag använda?

Publicerad: 2020-04-22 13:40

För ett par månader sedan (men jag missade att skriva om det då...) jobbade bibliotekspedagog Turid tillsammans med åk 3 på Östra skolan som fick lära sig mer om upphovsrätt och bildanvändning. 

Först fick eleverna öva sig i att hämta tillåtna bilder på nätet. Hur hittar man dem? Hur hämtar man dem?

Därefter fick de lära sig hur man använder sig lägger in bilder i en presentation, i det här fallet Keynote, där de fick kombinera bilder och faktatexter. 

keynote

keynote

keynote

Boksamtal - men hur?

Publicerad: 2020-04-14 12:00Vem ska man tro på?

Publicerad: 2020-04-07 09:13


Walk & Talk i vårsolens glans

Publicerad: 2020-04-06 10:45

Kategorier: boksamtal


Kö på stenåldern

Publicerad: 2020-04-01 11:28


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier