RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Hjärtan, ljuv poesi och en å annan superhjälte: Fullspäckade veckor innan lovet!

Publicerad: 2024-02-23 11:59

Det känns som om det hänt massor precis innan lovet -och inte har vi hunnit uppdatera bloggen heller- så här kommer ett axplock av allt roligt och lärorikt vi haft för oss!

Edvinshus 6:or ställer ut dikter på bibblan:

Alla 6:or på Edvinshus har med inspiration av musik, bilder och andra texter sen fått skriva egna dikter. Lite smått skeptiska till att börja med blev sen resultatet jättelyckat! Och alla klassernas dikter blev dessutom till en liten utsällning på stadsbiblioteket! Våra kollegor där fixade en fin upphängning på deras ungdomsavdelning så alla kan ta del av klassens fina jobb:

poesiutställning på folkbiblioteketpoesiutställning på folkbiblioteket närbild

Och så har vi GIVETVIS haft det lite extra "hjärtligt" i början av februari:

Givetvis uppmärksammades Alla hjärtans dag ute på våra skolbibliotek. Här på biblderna håller Ulrika på Norreport på och skyltar om. In i skyltskåpet dök även ett bok-quiz som eleverna kunde svara på med hjälp av mobilen och QR-koder. 

Ulrika skyltar om skyltskåpskyltskåp tävling

...och så har vi sett till att preppa eleverna lite inför spännande sportlovsaktiviteter:

handbok för superhjältar skyltning

Folkbiblioteken ordnade under sportlovet rollspel med inspiration från bokserien: Handbok för superhjältar. Lägg märke till de slitna bokryggarna, det är en omåttligt populär serie hos oss på skolbiblioteken... 

Det har ju såklart hänt mängder av andra saker i verksamheten också och nu är dessutom lovet snart slut och vi gör oss redo att välkomna alla elever tillbaka igen för en ny skolvecka. Nu går det snabbt fram mot sommaren! 

 

 


Lyckat avslut för mellanstadiets bokcirklar

Publicerad: 2024-02-23 11:16

På Backa har alla klasser 4-6 haft bokcirklar. Förra veckan var det dags att avsluta dem -fast på olika vis.

Under resans gång har de stannat upp flera gånger och arbetat med t.ex. strategin textkopplingar och andra frågor kring texten de fått redogöra för i sin läslogg. Elevernas tysta läsning blir bättre av reflektionspauser och att arbeta med texten. Det väcker också intresset för boken och uppmuntrar eleverna att kämpa vidare och inte byta bok stup i kvarten. 

elev skriver i sin läsloggelev skriver vid bänk

Alla klasserna har haft samma upplägg men avslutar det på olika sätt: Årskurs 6 har t.ex. gjort muntliga presentationer om sina böcker och åk 4 har jobbat med enskilda bokrecensioner.

Just bokrecensionerna blev extra lyckade tack vare idogdt förabete där eleverna också fick en tydlig genomgång av vad som förväntades av dem.

stencil och mallhögar med böckerelev jobbar med text och ipad

Först hade Turid en genomgång om hur hon förväntade sig att recensionen skulle se ut både struktur- och innehållsmässigt och eleverna fick också en mall de kunde använda sig av.

Förutom mallen hade Turid också gjort en exempeltext som de läste och gick igenom.

I exempeltexten fanns t.ex. bra "startmeningar" att låna och formuleringar att inspireras av.

Turid säger att hon märkte hur eleverna tack vare detta, och att hon signalerade att hon hade höga förväntningar, faktiskt lyckades skriva mycket längre texter än vad de vanligtvis gör i den här typen av uppgifter.

Även om hon själv stod för upplägg och genomförande har klassens lärare också gjort ett väldigt bra för- och efterarbete med klassen. Trots att man har ett bra upplägg är ju detta samarbete a och o för att det faktiskt ska bli ett bra resultat! 

 

 

 

 


Full speed ahead! Mätbara mål och lästräning på Norreport

Publicerad: 2024-02-09 10:36

Eleverna i åk 7 på Norreport ligger just nu i hårdträning, fast inte inför ett idrottsevenemang -här är det istället musklerna i den viktiga läshastigheten och läsuthålligheten som ska flexas ordentligt.

Ofta tycker vi att det är svårt att hitta mätbara reslutat eller indikatorer på hur vårt arbete gör skillnad. Men ibland går det faktiskt att helt konkret mäta skillnad.

Efter att ha sett ganska nedslående resultat i mätningar av våra sjuors läshastighet hittade bibliotekspedagog och speciallärare Ulrika på Norreportskolan en metod som kunde höja den och efter förankring med ledning och arbetslag fick man grönt ljus att genomföra den med alla sjuor på skolan. 

Eleverna hade innan de gick in i projektet en läshastighet som spände mellan 40-140 ord i minuten. Tyvärr låg mer än en tredjedel av dem under 80 ord, så många som 10-12st i varje klass. 

För att sätta detta i perspektiv behöver man t.ex. komma upp i en hastighet av 110 ord i minuten för att hinna läsa textremsorna på tv.  

Nu kommer eleverna att fyra gånger i veckan i fem veckor inleda dagen med ett lästräningspass där man parvis under några minuter högläser upp en lista med slumpmässiga ord för den andre, först kortare och sen längre ord, för att förhoppningsvis kunna göra detta snabbare och snabbare. 

Förutom att anstränga "hjärnmuskelaturen" är det faktiskt även fysiskt ansträngande att högläsa så många ord så länge, något vi nuförtiden är lika ovana vid som att skriva med penna på papper en längre stund. 

Vissa av orden som dyker upp är dessutom nya ord för eleverna. Projektet har varit igång i två veckor nu och redan märker eleverna skillnad. Förhoppningsvis blir de uppmätta resultaten när projektet är slut avsevärt mycket bättre än indatan. Övning ger -trots allt- färdighet.

bild från tidningsartikel Ystad allehanda

Bildklipp hämtat från dagens artikel i Ystad Allehanda (2024-02-09), läs hela artikeln på https://www.ystadsallehanda.se/

 

 

 

 


Inför Skapande skola med åk 3: Den annorlunda ankungen

Publicerad: 2024-02-06 15:13

Just nu är det dags för våra treor att ta del av Skapande skola projektet "Den annorlunda ankungen" som för tredje året genomförs i samarbete med Konstmuseet och konstnär Jasmine Cederqvist.


Kontakta oss:

Therése Gröhn
utvecklingsledare/samordnare
0411-577739
therese.grohn@ystad.se

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-6)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Hedeskoga & Sövestads skola F-6, Edvinshus & Edvinshem F-6, Anpassad grundskola Ehem)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola F-6, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se
(Västerportskolan F-9)

Ulrika Sneitz
bibliotekspedagog
ulrika.sneitz@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram

Kategorier