RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Fritids läser och jobbar med Kattspionerna på Rosengård

Publicerad: 2021-10-13 15:17

barn med kattmask

Fritids på Edvinshem har tillsammans läst boken Kattspionerna på Rosengård - Man lever bara nio gånger av Anja Gatu, som en del i folkbibliotekets pågående läskampanj Läsning pågår! De flesta fritidshemmen har velat vara med i detta arrangemang, så boken om kattspionerna läses på många skolor nu. På Edvinshem passade bibliotekspedagog Malin på att ha en aktivitet för fritids om just Kattspionerna-boken:

Vi använde oss av det arbetsmaterial som finns på Wahlströms hemsida, och pratade först om boken utifrån bilder: Vad krävs för att man ska vara en bra spion? Känner ni till fler böcker där djur är huvudkaraktärer? Var ligger Rosengård? Vilka är de olika karaktärerna?

Sedan fick barnen göra valfritt pyssel. På Wahlströms fanns målarböcker, finn fem fel, korsord.
De som ville gjorde kattmasker - och det var det många som ville. Snart hade barnen iförda sina nya kattmasker helt gått in i rollspel där de var kattspionerna på Rosengård själva...
En elev valde att forma några av figurerna i lera.

bilder ur bok

arbetsstenciler

barn med kattmasker

hund i lera

barn som ritar

katt i lera


Att arbeta med "En bro av poesi"

Publicerad: 2021-10-04 10:20

Alla förskoleklasser har fått boken En bro av poesi (av Svenska Akademien, läs mer här) och nu arbetar vi med den ute på skolorna. På Källan gjorde Turid så här: 

Vi pratade om vad en dikt är och läste tillsammans några dikter. Sedan fick eleverna titta fritt i varsin bok. Alla valde ut en favoritbild och visade för gruppen. Därefter tittade vi på Tage Danielssons dikt Dumtummen som finns gestaltad som en liten film på ur.se. Här finns serien En bro av poesi som i tio avsnitt gestaltar olika dikter ur boken.

Är tummen verkligen ”dum” och ”värdelös”? Vad använder du din tumme till? Försök dra på strumpan utan att använda din tumme!

En anna dikt som är filmatiserad och också funkar bra att arbeta med i förskoleklasserna är Skräcködlor.

barn med bok

barn sitter i ring

bokuppslag


Åk 5 arbetar med Husets hjärta inför Skapande skola

Publicerad: 2021-10-01 09:51

Denna höst deltar alla elever i åk 5 i ett Skapande skola-projekt som handlar om skräck, illustrationer, litteratur och eget skapande. Fram till höstlovet läser och arbetar alla med boken Husets hjärta, skriven av Mårten Melin och illustrerad av Mattias Olsson, och veckorna efter höstlovet är alla åk 5 inbjudna till illustratörssamtal och tecknarworkshop på Ystads konstmuseum, tillsammans med illustratören Mattias Olsson. Projektet är ett samarbete mellan konstnär och illustratör Mattias Olsson, Ystads konstmuseum och skolbiblioteksenheten, och finansieras av Kulturrådet.

Vad är viktigt och bra att tänka på i det visuella berättandet? Hur får man text och bild att ”dansa väl ihop”? Det är detta Mattias Olsson kommer att förmedla i projektet, och eleverna ska också skapa själva genom att prova olika teckningstekniker som att teckna vitt på svart och monsterkroki. 

Skolbibliotekens del i projektet handlar om boken projektet kopplats till, Husets hjärta, skriven av Mårten Melin och illustrerad av Mattias Olsson. Tillsammans med lärare ser vi till att alla elever i åk 5 har läst och arbetat med boken innan det är dags att träffa illustratör Mattias efter höstlovet. Och när vi arbetar med boken är utgångspunkten för läsning och diskussioner hur illustrationerna stöder texten. Husets hjärta är en fantastisk bok att arbeta med för dessa diskussioner eftersom den är rikt illustrerad genomgående i svart, vitt och rött i ganska dramatiska bilder. Det är dessutom en lätt- och snabbläst bok - och så är den spännande, läskig och bra!

Hur gör vi då när vi arbetar med boken? Så här gjorde bibliotekspedagog tillsammans med åk 5 i Sövestad:

Eleverna arbetade i par med axelkompis, en bok per axelkompis. Innan läsning studerade vi bokens framsida gemensamt på whiteboardtavlan. Vad föreställer bilden? Vilka färger finns? Vad tror vi kommer hända i den här boken utifrån titel och framsidesillustration? Varför tror vi det? Och så noterar vi att både författare och illustratör är tydligt angivna på framsidan och hur detta får oss att förstå att illustrationerna är viktiga för boken.

Först lästes boken tillsammans: Susanne läste högt och barnen följde med i texten i sina egna böcker. Läsningen stannades upp vid illustrationerna - varför valdes denna bild? Hur stöder den texten? Vad får den oss att tro om vad som händer härnäst? Hur kommer nästa bild se ut? Alla diskussioner kring innehåll utgick från bilderna. 
Därefter övergick vi till gruppläsning - en grupp läste endast texten och fick inte titta på bilderna. Förutom att läsa skulle de fundera på vad de trodde illustratören valt att illustrera. Den andra gruppen gjorde tvärtom, tittade endast på bilderna och gissade vad som hänt. Sedan fick de gå tillbaka i berättelsen och se om "texten dansat med bilderna", hur bilderna valts och stämmer med texten. De flesta var ganska överens om att bilderna behövs för att lyfta texten. 

Upplägget var på 60 + 20 min, krävde en halv klassuppsättning böcker och resultatet var att en hel klass läst och arbetat med en bok och dessutom är väldigt spända på att få träffa illustratören.

bok Husets hjärta
Boksamtal utifrån egna bilder

Publicerad: 2020-05-07 11:22Boksamtal - men hur?

Publicerad: 2020-04-14 12:00

Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan F-3, Källan F-3, Hedeskoga skola F-2, Köpingebro skola F-3)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan 4-6, Sövestads skola F-6, Edvinshusskolan 4-6, Källan 4-6)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola 4-6, Edvinshemsskolan F-3, Svarte skola F-6, Löderups skola F-6)

Paula Stråhed
skolbibliotekarie
paula.strahed@ystad.se)
(Västerportskolan F-9)

Marie Thelin
bibliotekspedagog
marie.thelin@edu.ystad.se
(Norreportskolan 7-9)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram