RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Bamse och källkritik

Publicerad: 2020-06-15 11:39

Det finns en specialtidning av Bamse som handlar om källkritik, och den har vi köpt in i klassuppsättning till skolbiblioteksverksamheten.

bamse källkritik

När vi arbetar med källkritik på lågstadiet utifrån Bamsematerialet så använder vi dels själva tidningen med tillhörande lärarhandledning, men också information, figurer och idéer på Bamsesidan.

Bibliotekspedagog Malin använde Bamsematerialet för källkritiksövningar i åk 2 på Edvinshem. Hon utvecklade och anpassade också materialet, så till exempel förenklade hon ett avslutande källkritikstest så det fungerade för åk 2 med lättare text, visade frågorna på storbild och så löste de uppgifterna gemensamt i klassrummet. 

De använde även Bamsefigurerna och Bamsematerialet till en övning i att känna igen falska och sanna påståenden. Först skrev Malin två falska och två sanna påståenden om en av Bamsefigurerna, med Bamsesidan som källa. Sedan fick eleverna göra samma sak med de andra figurerna och fråga varandra.

 

Bilden är hämtad från Serier i undervisningen där Bamsetidningen - källkritik kan beställas.


Om fake news för åk 5 och 6

Publicerad: 2020-06-09 11:30

De senaste månaderna har bibliotekspedagogerna jobbat tillsammans med åk 5 och 6 på flera skolor om källkritik och nyheter, om fake news men även om källtillit. Hur misstänker man att en nyhet är falsk? Vilka källor kan man lita på och varför? Många exempel har hämtats från nyhetsrapportering om coronan, men det har även siktats falska hajar och hamburgare med mask.

Eleverna har till exempel fått se ett falskt nyhetsklipp om positiva effekter av coronan: nu simmar minsann delfiner i Venedigs numera klara vatten! Sedan har också fått se när Källkritikbyrån granskar klippet ovan, hur det är gjort och var de där delfinerna har simmat egentligen innan de blev trickfilmade in i stan. Vinkeln för Källkritikbyrån var inte själva fuskandet utan i stället att fake news efter ett tag gör oss misstänksamma även mot de riktiga källorna, att vi tappar källtilliten. Att lära oss få kunskap nog att faktiskt lita på information från trovärdiga källor (och veta vilka de är).

Vi använder också material från Källspanarna i undervisningen, till exempel när vi provar de 5 superfrågorna på en artikel som handlar om hamburgare med mystiska ingredienser:

5 superfrågorna

5 superfrågorna

När åk 5 på Edvinshus jobbade med nyheter fick de också med hjälp av Källspanarna undersöka om det var sant att en farlig haj siktats i Sverige.

farlig haj

nyheter

Och i arbetet har barnen även fått lära sig omvänd bildsökning som verktyg för att se om bilder hämtats ur ett annat sammanhang och nu används för att förstärka ett helt annat budskap.
(omvänd bildsökning: högerklicka på bilden, välj kopiera bildsökväg. I Google Bilder välj sök med bild (kameran), klistra in bildsökvägen)


Faktatexter om Bäckahästen och andra myter och sagor

Publicerad: 2020-05-28 10:44

Åk 4 på Blekeskolan har arbetat med medeltiden. Tillsammans med bibliotekspedagog Susanne utforskades frågeställningen "vad trodde man på då?" och då kom de in på olika sagor och myter. Vilken lycka att få plocka fram till exempel en underbar sagobok med John Bauer-illustrationer!

john bauers sagovärld

Och eftersom vi är i Ystad så måste ju så klart Bäckahästen få vara med. Bäckahästen står ju och kråmar sig farligt på torget i Ystad, och alla barn har nog gått förbi den - men nu fick de alltså undersöka den närmare och ta reda på mer om myten om Bäckahästen och Näcken.

Bäckahästen, Ystad

Utifrån sin faktatext om Bäckahästen fick eleverna nu göra egna presentationer i Google Presentation, samt göra egna stödord för att kunna återberätta sin text.

bäckahästen text

bäckahästen text

 Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram