RSS

Skolbiblioteken i Ystad


Krokodilfakta och krokodilrykten

Publicerad: 2020-10-20 09:31

Hur kan man anpassa skolbiblioteksverksamheten till de olika årskurserna? Här låter bibliotekspedagog Malin en förskoleklass på Edvinshemsskolan nosa på skillnaden mellan faktatext och skönlitteratur med hjälp av krokodiler och bilderböcker:

Det här var första gången klassen kom till skolbiblioteket, så Malin började med att presentera sig själv och visa biblioteket. När allt spännande och nya med detta lagt sig lite fick barnen lyssna när Malin läste utdrag ur några kända barnböcker, och sedan gissa böcker utdragen kom ifrån.

Sedan kom krokodilerna in i biblioteket: Malin visade ett uppslag ur en faktabok om farliga djur, med många bilder på tänder och vidöppna gap på ett antal krokodiler och alligatorer. Är krokodilen ett farligt djur? Det står  här i faktaboken. Kan vi lita på det? Varför?

Nu kom boken Hugo - elak, blodtörstig och jättefarlig (Mia Nilsson) fram. Först diskuterades omslaget: Ser Hugo farlig ut? Varför gör han det? Hur ser de andra djuren ut att känna sig?

Så läste Malin boken högt för barnen, och efteråt pratade de om varför de andra djuren var rädda för Hugo. Vad skulle de ha gjort istället för att sprida ryktet att han var farlig? Barnen tyckte att djuren skulle ha pratat med Hugo och inte dömt honom efter hur han såg ut. Men faktaboken sade ju att krokodiler var farliga? I den här rosa boken är alltså krokodilen en missförstådd, snäll kille? Vad är skillnaden på faktabok och skönlitteratur?

hugo av mia nilsson

planeringsdokument


Mellanstadiebarnen och faktaböckerna

Publicerad: 2020-09-18 10:43

Igår skrev jag om hur bibliotekspedagog Susanne tillsammans med barnen i åk 1 pratade om skillnaden mellan skönlitteratur och faktaböcker, och här kommer ett fortsättningsinlägg. För såklart har hon pratat med mellanstadiets klasser om det här också, men då utökat och utvecklat innehållet att passa de större barnen.

postit-lappar

Åk 4-6 på Sövestads skola fick alltså undersöka faktaböcker, och sedan skriva ner vad som kännetecknar dessa. Och för att göra detta fick de nya post-it-lappar, en ny lapp för varje sak de kom på. Barnen i åk 1 tittade mycket på böckernas framsida och titel men åk 4-6 fick också undersöka innehåll och detaljer. Hur ser bilderna ut? När är boken tryckt - och vad innebär det för innehållet? Finns innehållsförteckning och hur ser den ut? Rubriker och underrubriker? Och så den nog viktigaste poängen: att det finns källor och källförteckning i en faktabok, att innehållet är faktagranskat. 

Åk 4 pratade sedan mer om orden innehållsförteckning, källförteckning, register, index och vad de innebar, och skillnader mellan dem.

Åk 5-6 arbetade mer med källförteckningen, hur den ser ut och vilka källorna är. Vi strävar efter att alla barn när de slutar åk 6 kan skriva en enkel men korrekt källförteckning i sina egna arbeten.

Det räcker absolut inte med en enda lektion för att lära sig det här, inte. Nej, det här är svårt, och får arbetas med många gånger framöver, särskilt som det finns med i bedömningskriterierna för E.

faktabok

faktabok punkter


Är Bockarna Bruse en faktabok om bondgårdens djur??

Publicerad: 2020-09-17 12:02

Åk 1 på Sövestads skola har tillsammans med bibliotekspedagog Susanne arbetat med att förstå skillnaden mellan fakta och skönlitteratur. Med i bokhögen för detta fanns bilderboken Bockarna Bruse kommer igen ((Rörvik) och ett antal olika lätta-fakta-böcker till exempel om väder, om bilar och om traktorer. Barnen fick också lyssna på högläsning ur Mamma Mu & Kråkan  (Wieslander & Nordqvist) med bilder ur boken på storbild.

bockarna bruse

Vad finns i en faktabok, och vad finns i en skönlitterär bok? Barnen fick berätta om varför de trodde att en bok var en faktabok eller inte, och hur sådana ser ut. Diskussion om ordet "sant", vad är sant? och vad betyder det? 

Det reddes också ut var i skolbiblioteket faktaböckerna och skönlitteraturen står.


Kontakta oss:

Carolina Landin
bibliotekarie
carolina.landin@ystad.se
(skolbibliotekssamordnare)

Turid Ekberg
bibliotekspedagog
turid.ekberg@ystad.se
(Backaskolan, Östra skolan, Hedeskoga skola, Köpingebro skola)

Susanne Linde
bibliotekspedagog
susanne.linde@ystad.se
(Backaskolan, Sövestads skola, Edvinshusskolan, Blekeskolan)

Malin Gunnarsson
bibliotekspedagog
malin.gunnarsson@ystad.se
(Köpingebro skola, Edvinshemsskolan, Svarte skola, Löderups skola)

 

Följ oss på facebook!
Skolbiblioteken i Ystad

skolbibl på facebook

 

Följ oss på instagram!
@
skolbibliotekystad

instagram